Rozmawiano o poprawie bezpieczeństwa na ulicy Żniwnej i nowym ciągu drogowym, łączącym ulicę Towarową z ulicą Żniwną w Jaśle.
W poniedziałek (22 listopada) Starosta Jasielski Adam Pawluś i Katarzyna Kaszowicz, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle spotkali się z przedstawicielami mieszkańców Osiedla Sobniów: Tomaszem Stankiem, Przewodniczącym Zarządu Osiedla Jasło - Sobniów i Krzysztofem Pecem, Członkiem Zarządu Osiedla Jasło - Sobniów. Rozmawiano o poprawie bezpieczeństwa na ulicy Żniwnej i nowym ciągu drogowym, łączącym ulicę Towarową z ulicą Żniwną w Jaśle.

Podczas spotkania Starosta omówił postęp prac związanych z budową nowego mostu przez rzekę Jasiołkę oraz dróg dojazdowych do niego. Podkreślał, że nowopowstająca droga, wraz z mostem leżącym w jej ciągu, stanie się swoistą małą wschodnią obwodnicą miasta, z której będą mogli korzystać nie tylko mieszkańcy Sobniowa, ale całego południa naszego powiatu.

Przypomniał, że w ramach modernizacji linii kolejowej Nr 108 na odcinku Jasło - Zagórz PKP planuje przebudowę przejazdu kolejowego oraz budowę peronu dla przystanku kolejowego Jasło - Sobniów, a Powiat Jasielski wybudował zatoki autobusowe i zjazd prowadzący do niego.

Jasło, rozmowy

Ponadto Powiat wraz z Gminą Jasło planują realizację nowego odcinka drogi od przejazdu kolejowego do skrzyżowania w Wolicy. Po wykonaniu tych inwestycji całość stanowić będzie główny szlak tranzytowy w Jaśle na kierunku północ-południe, co z kolei przełoży się w bezpośredni sposób na płynność ruchu w tym rejonie i poprawi bezpieczeństwo komunikacyjne.

W dniu 1 stycznia 2020 r. Powiat Jasielski zamienił znajdujące się w dobrym stanie drogi powiatowe - ulice: Kraszewskiego, Szajnochy, Jagiełły i Szopena, na odcinki ulic miejskich: Towarową i Żniwną. Ulica Żniwna nie posiada parametrów technicznych drogi powiatowej (jezdnia 3,5 m szerokości). Obecnie Powiatowy Zarząd Dróg wzmacnia pobocza, co umożliwi wymijanie się pojazdów. Droga ta wymaga również remontu nawierzchni i odbudowy chodników.

Starosta poinformował przedstawicieli Zarządu Osiedla Sobniów, że Zarząd Powiatu ustalił zasady realizacji budowy i remontu chodników oraz dróg powiatowych ze środków własnych i gmin przy współfinansowaniu 50/50 procent kosztów. W przypadku deklaracji wsparcia tego zadania taki remont zostanie wykonany w przyszłym roku.

Ponadto od dnia 1 stycznia 2022 r., na wniosek mieszkańców, zostanie ograniczony tonaż pojazdów poruszających się po drodze powiatowej Nr 2510R Jasło - ulica Żniwna, do 3,5 tony nacisku pojedynczej osi. Wprowadzenie tego ograniczenia bez wątpienia poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników drogi.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Jasło - Sobniów Tomasz Stanek, w imieniu własnym i mieszkańców, podziękował Staroście za dotychczasowy wkład i wsparcie. Podkreślał, że inwestycje te były długo wyczekiwane i są konieczne dla usprawnienia oraz poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego w regionie.