W kościele parafialnym w Osobnicy odbył się koncert ku czci św. Cecylii zorganizowany przez Regionalne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Parafię w Osobnicy.
Pod takim tytułem w wigilię wspomnienia św. Cecylii, patronki organistów, chórów i zespołów kościelnych odbył się Koncert ku Jej czci. Wspomnienie św. Cecylii przypada 22 listopada. Występ zorganizowany przez Regionalne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Parafię w Osobnicy, dofinansowany przez Wójta Gminy Jasło miał miejsce w kościele parafialnym w Osobnicy.

Na koncercie, który poprowadziła Wiceprezes Chóru "Cecylianum" wystąpiły zaproszone zespoły w następującej kolejności: Schola "Cecylianki", Chóry: "Laurenti" z Warzyc i "Cecylianum" z Osobnicy oraz Orkiestra Dęta z solistami.

Schola Cecylianki

Piękne melodie ubogaciły zgromadzonych parafian i gości na czele z Wójtem Gminy Jasło Wojciechem Piękosiem oraz Zastępcą Wójta Gminy Jasło Henrykiem Motkowiczem. Uroczysta Msza św. sprawowana przez Proboszcza ks. Krzysztofa Szopę i Prałata ks. Czesława Szewczyka uświetniona przez artystów oraz wspólne spotkanie na poczęstunku w Parafialnym Domu Kultury była wspaniałym dopełnieniem tej wyjątkowej uczty duchowej.

koncert w Osobnicy

Pięknie dziękujemy wszystkim uczestnikom koncertu, gościom oraz księżom posługującym w parafii i życzymy za wstawiennictwem św. Cecylii, aby pokochali muzykę, aby była ona ucieczką od rzeczywistości, aby przenosiła w najbardziej tajemnicze, nieoczekiwane miejsca, aby przy niej uśmiechali się, ale także płakali, aby jednym razem rozpalała ogień a innym napełniała smutkiem, ale przede wszystkim nie mogli bez niej żyć.