W Gliniku Polskim poświęcono i oddano do użytkowania przebudowany odcinek drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin.
W piątek (10 grudnia) w Gliniku Polskim poświęcono i oddano do użytkowania ostatni odcinek drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin.

W uroczystości tej udział wzięli: Alicja Zając - Senator RP, Adam Pawluś - Starosta Jasielski, Jan Muzyka i Grzegorz Pers - Członkowie Zarządu Powiatu w Jaśle, Józef Rosół - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Jaśle, Radni Gminy Tarnowiec: Jarosław Pękala, Tadeusz Śmietana, Piotr Urbanik, Tadeusz Giebułtowski, Przemysław Majka, sołtys wsi Glinik Polski Krzysztof Wiktorski, Katarzyna Kaszowicz - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle oraz były p.o. Wójta Gminy Tarnowiec Miłosz Leszkiewicz i były Sekretarz Agata Augustyn.

Uroczystego poświęcenia drogi dokonał ks. Tomasz Mężyk, Proboszcz Parafii pw. św. Józefa Robotnika w Gliniku Polskim.

Starosta Jasielski przypomniał, że droga ta była w bardzo złym stanie, a teraz te 15,5 km drogi powiatowej Jasło - Zręcin jest w bardzo dobrym stanie. Stanowi ona naturalny ciąg drogowy, którym możemy poruszać się od Niepli, przez Szebnie, Tarnowiec, Umieszcz, Łajsce do Łężyn, a następnie drogą wojewódzką do granicy państwa oraz od Jasła, przez Zręcin, do Krosna.

Już w 2009 r. rozpoczęto prace przy przebudowie drogi powiatowej Jasło - Łajsce - Zręcin od ulicy Floriańskiej na ternie Jasła oraz w miejscowościach Glinik Polski oraz Łajsce, do granicy z powiatem krośnieńskim. Koszt prac wynosił 4 074 444 zł, przy dotacji celowej z Rozwoju Dróg Lokalnych w wysokości 2 000 000 zł.

W kolejnych latach, to jest od 2011-2020, wykonano przebudowę początkowego i końcowego odcinka tej drogi na łączną kwotę 7 332 426 zł.

przebudowana droga

Natomiast w 2021 r. wykonano rozbudowę ul. Kasprowicza poprzez budowę pasa prawoskrętu pomiędzy DW 992 a DK 28 za kwotę 1 056 478 zł oraz, w miejscowościach Umieszcz i Glinik Polski, przebudowano ostatni niewyremontowany odcinek przedmiotowej drogi na kwotę 1 797 142 zł, przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Dróg w wysokości 1 208 061 zł oraz dotacji z Gminy Tarnowiec w kwocie 300 000 zł.

W ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w km 7+510 - 9+379 w miejscowościach Umieszcz i Glinik Polski" przebudowano niemal 1,6 kilometrowy odcinek drogi do normatywnych parametrów drogi klasy Z, wybudowano około 1 km chodników w Umieszczu i Gliniku Polskim oraz przebudowano przepust na Czarnym Potoku, zwiększając jego światło, co zapewni bezpieczny przepływ wód.

Realizacja tej inwestycji wpłynęła na lepszy komfort i bezpieczeństwo podróżowania zarówno użytkowników drogi, jak i pieszych. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle.

Starosta na ręce Senator Alicji Zając złożył podziękowania dla polskiego rządu, za przekazane środki na realizację tej inwestycji. Radni z Gminy Tarnowiec i sołtys, w imieniu mieszkańców dziękowali za realizację, tej jakże potrzebnej inwestycji.

W sumie na przestrzeni ostatnich lat na inwestycje na drodze powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin wydatkowano prawie 15 mln zł. W ten sposób udało się przebudować cały ciąg tej drogi, a mieszkańcy i jej użytkownicy mogą się cieszyć nie tylko lepszym komfortem jazdy, ale przede wszystkim znacznie większym bezpieczeństwem komunikacyjnym.