W Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie powstała wirtualna strzelnica.
W czwartek (9 grudnia) uroczyście przekazano do użytku wirtualną strzelnicę, która powstała w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie

Zadanie obejmowało wykonanie prac remontowych związanych z przygotowaniem pomieszczenia dla potrzeb wirtualnej strzelnicy oraz wyposażenie strzelnicy wirtualnej, spełniającej wymogi ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Konkursu Ofert "Strzelnica w powiecie 2021".

Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 160 847 zł, przy czym Powiat Jasielski otrzymał dofinansowanie ze Skarbu Państwa - z Ministerstwa Obrony Narodowej, w wysokości 128 677 zł.

otwarcie wirtualnej strzelnicy

- Realizacja tej inwestycji była potrzebna. Szczególnie teraz, w sytuacji zagrożenia widzimy, jak potrzebni są młodzi, dobrze wyszkoleni ludzie, bo jeżeli chcemy zachować pokój, to musimy być gotowi do jego obrony. Ważne jest, aby z tej strzelnicy korzystali uczniowie klas mundurowych, nie tylko z Nowego Żmigrodu, ale też z Kołaczyc i Trzcinicy. W tych klasach naukę pobiera blisko 300 uczniów. To jest bardzo duża grupa młodych ludzi, którzy chcą później służyć w służbach mundurowych. Jest to bardzo ważne, żeby ta młodzież miała możliwość przygotowania się do działania w sytuacjach zagrożenia. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję polskiemu rządowi za to, że znalazły się środki, że mogliśmy z nich skorzystać i zrealizować tę inwestycję. Tym bardziej, że z programu "Strzelnica w powiecie" w całej Polsce powstało jedynie 45 wirtualnych strzelnic - mówił podczas uroczystego otwarcia strzelnicy Starosta Adam Pawluś.

wirtualna strzelnica

Nowopowstała strzelnica posiada możliwość prowadzenia strzelań w postaci statycznych i dynamicznych treningów dla ćwiczących o różnym stopniu zaawansowania - od ćwiczeń w obserwacji, przez strzelanie na celność i skupienie, do wykonania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania. Wyposażona jest w bezprzewodowe, laserowe symulatory (repliki) broni, czterech karabinków i czterech pistoletów z funkcją wyzwalania strzału (posiadające po dwa magazynki), imitację odgłosu i zjawiska odrzutu, rozpoznawalność strzałów w ogniu pojedynczym i seryjnym.

Dzięki ćwiczeniom na strzelnicy uczniowie klas mundurowych będą mogli doskonalić zasady bezpiecznego posługiwania się bronią.

uczniowie klas mundurowych

W wydarzeniu tym uczestniczyli: Alicja Zając - Senator RP, Adam Pawluś - Starosta Jasielski, Grzegorz Pers - Członek Zarządu Powiatu w Jaśle, Grzegorz Bara - Wójt Gminy Nowy Żmigród, Henryk Strzelec - Przewodniczący Rady Gminy Nowy Żmigród, Piotr Śmietana - Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle, Grzegorz Stygar - Komendant Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie, kapitan Mirosław Smoleń - 21 Brygada Strzelców Podhalańskich, Katarzyna Koś - Dyrektor Zespołu Szkół im. prof. T. Marchlewskiego w Trzcinicy, Antoni Salacha - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach oraz pracownicy i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie.