Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Beata Trzop otrzymała pamiątkową monetę NBP za szczególnie zaangażowanie w walkę z trwającą epidemią.
Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie Jerzy Guniewski, w symboliczny sposób uhonorowali przedstawicieli środowisk oraz instytucji szczególnie zaangażowanych w walkę z trwającą epiedmią.

Pamiątkowe monety przygotowane w hołdzie personelowi medycznemu, w podziękowaniu za trud i zaangażowanie podczas pracy w czasie epidemii, otrzymali reprezentujący środowisko podkarpackich medyków:
- Anita Drążek- przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Rzeszowie;
- Wojciech Domka - prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie;
- Zbigniew Widomski dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie;
- Barbara Stawarz - dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu;
- Przemysław Wojtys - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy;
- Piotr Pochopień - dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu;
- Grzegorz Panek - dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku;
- Beata Trzop - dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

15 grudnia 2021 r. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską. Na rewersie monety przedstawiona została dłoń lekarska w rękawiczce chirurgicznej, ujmująca z troską dłoń pacjenta, wstęga o barwach Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis "Dziękujemy służbie zdrowia za poświęcenie w czasie pandemii COVID-19". Natomiast awers zawiera napis "Rzeczpospolita Polska", rok emisji oraz wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.