Zakończył się remont pierwszego odcinka drogi gminnej w Warzycach. Przebudowa drogi prowadzona jest przez Gminę Jasło w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Mieszkańcy Warzyc korzystają już z wyremontowanej drogi gminnej nr 113344R Jasło-Warzyce. Roboty związane z przebudową pierwszego odcinka drogi zostały już zakończone. Realizacja zadania planowana była do połowy września br. Drogowcy jednak kończą rzeczywiste prace i w najbliższych dniach odcinek zostanie przekazany do użytkowania.

- Modernizacja dróg gminnych to jeden z naszych priorytetów. Już teraz między innymi mieszkańcy Warzyc mogą faktycznie korzystać z pierwszego odcinka unowocześnionej drogi. Zbudowany został chodnik dla pieszych o szerokości 1,5 metra, a jezdnia została poszerzona do 5 metrów. Poprawiono odwodnienie poprzez ułożenie rur i koryt betonowych – mówi wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś.

Koszt to ponad 647 tysięcy złotych.

Obecnie trwają prace przy przebudowie dalszego odcinka drogi gminnej. Remont obejmuje blisko 1 km, a zakończy się w rejonie Szkoły Podstawowej w Warzycach.