W Starostwie Powiatowym w Jaśle podpisano umowę pomiędzy Województwem Podkarpackim a Powiatem Jasielskim na mocy której powiat przeprowadzi procedurę opracowania dokumentacji na budowę obwodnicy Nowego Żmigrodu.
W środę (1 czerwca) w Starostwie Powiatowym w Jaśle podpisano umowę pomiędzy Województwem Podkarpackim a Powiatem Jasielskim, na mocy której powiat w imieniu województwa przeprowadzi procedurę opracowania dokumentacji na budowę obwodnicy Nowego Żmigrodu, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993.

W imieniu Województwa Podkarpackiego umowę podpisali: Piotr Pilch - Wicemarszałek Województwa i Stanisław Kruczek - Członek Zarządu, natomiast w imieniu Powiatu Jasielskiego: Adam Pawluś - Starosta Jasielski i Stanisław Pankiewicz - Wicestarosta.

Zgodnie z podpisaną umową powiat ma opracować dokumentację projektową i uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa obwodnicy Nowego Żmigrodu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 993". Szacowany koszt jej opracowania to 200 tys. zł.

Obwodnica ta zmienia przebieg drogi wojewódzkiej 993 od skrzyżowania z drogą wojewódzką 992 do włączenia w okolicy zakładu JAFAR. Będzie miała długość około 1,1 km. Zlokalizowanie jej wzdłuż potoku Niegłoszcz pozwoli na niwelację różnicy poziomów do około 15 m, podczas gdy obecny przebieg drogi posiada różnicę 19 metrów na odcinku o długości ok. 230 m.

Projektowana obwodnica posiadać będzie klasę drogi G. Przewiduje się w jej ciągu 2 przepusty na potoku Niegłoszcz oraz odcinek drogi serwisowej o długości ok. 400 m po stronie wschodniej. Obecnie istniejąca droga gminna zapewni dojazd do nieruchomości po zachodniej stronie.

- Ta długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, która dzięki dobrej współpracy z samorządem Województwa Podkarpackiego i Gminą Nowy Żmigród ma szansę na realizację, w znacznym stopniu odciąży ruch w centrum Nowego Żmigrodu od samochodów ciężarowych i ruchu tranzytowego, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo mieszkańców - mówił Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Przypominamy, że Rada Powiatu w Jaśle zabezpieczyła w budżecie 200 tys. zł na wykonanie w bieżącym roku dokumentacji projektowej budowy tej obwodnicy.
Przygotowany projekt może mieć możliwość realizacji z programu transgranicznego PL-SK, we współpracy z Województwem Preszowskim.

Pan Grzegorz Pers - Członek Zarządu Powiatu i radny powiatowy uważa, że budowa obwodnicy poprawi komfort życia mieszkańców Nowego Żmigrodu, bowiem zmniejszą się uciążliwości związane z ruchem TIR-ów oraz hałasem.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając podkreślił, że konsekwentnie poprawiana jest infrastruktura na drogach wojewódzkich w Gminie Nowy Żmigród.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.