Zakończono prace związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz przepompowni w Warzycach.
Dokonano odbioru zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Szebniach oraz studni pomiarowej w Warzycach. Prace remontowe wykonano po 12 latach funkcjonowania obiektów. Modernizacja oczyszczalni była konieczna ze względu na środowisko agresywne, w którym sprzęt szybko się eksploatuje. Wybudowana w latach 90 przepompowania ścieków w Warzycach wymagała przebudowy, aby poprawić efekt ekologiczny.

Szebnie oczyszczalnia

Modernizacja w Szebniach polegała na wymianie urządzeń i instalacji: przepompowni głównej i pompowni pośredniej, pomieszczeń mechanicznego oczyszczania, zbiornika uśredniającego, zagęszczaczy, reaktora biologicznego SBR, pomieszczeń dmuchaw, instalacji odwadniania osadu. Roboty elektryczne to wymiana instalacji i rozdzielni elektrycznych, elementów pomiarowych i osprzętu oraz programowanie działania procesów technologicznych.

Prace remontowe na terenie Trzcinicy, podobnie jak w Szebniach polegały na wymianie urządzeń i instalacji technologicznych oraz na modernizacji całej instalacji elektrycznej łącznie z programowanie działania urządzeń.

oczyszczalnia Szebnie

Modernizacja przepompowni w Warzycach to remont zbiornika przepompowni (naprawa ubytków, wykonanie doszczelnień) oraz wymiana całego osprzętu i wyposażenia.

Koszt prac remontowych oczyszczalni w Szebniach to 2 284 798,77 zł, Trzcinicy: 2 340 351,15 zł, przepompowni w Warzycach: 198 350,08 zł. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki dofinansowaniu z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.