Powiat Jasielski otrzymał środki w wysokości 99 980,37 zł, które zostaną wykorzystane na poprawę dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej w Starostwie Powiatowym oraz w Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle.
W ramach naboru do projektu "Dostępny samorząd - granty" samorządy mogły składać wnioski o granty w wysokości do 100 tys. zł. lub do 250 tys. zł. na poprawę dostępności urzędów oraz jednostek im podległych.

Według informacji PFRON w ramach naboru wpłynęło 1247 wniosków na kwotę 168 723 378,18 zł, w tym:
- 832 wnioski na mały grant, na kwotę 75 203 268,77 zł, co stanowiło 144,62% dostępnej alokacji
- 407 wniosków na duży grant, na kwotę 93 420 119,41 zł, co stanowiło 316,68% dostępnej alokacji.

Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków ostatecznie w ramach projektu przyznano dofinansowanie dla 798 samorządów, z tego w kategorii "małego grantu" (do 100 tys. zł), którego beneficjentem jest Powiat Jasielski, udzielonych zostało 567 grantów natomiast w kategorii "dużego grantu" udzielono 231 grantów.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W ramach projektu samorząd usprawni dostęp do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Koncentrujemy się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury i produktów do wymagań wszystkich obywateli, w tym osób z niepełnosprawnościami zapewniając im tym samym tak ważną potrzebę, jaką jest niezależność.

Przyznane dla Powiatu Jasielskiego środki w wysokości 99 980,37 zł (100% dofinansowania) zostaną wykorzystane na poprawę dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej w Starostwie Powiatowym oraz w Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle.

W ramach przyznanego grantu:
- zostaną zlikwidowane progi zapewniając wolną od barier przestrzeń komunikacyjną budynku,
- zostaną zakupione i zainstalowane urządzenia do obsługi osób słabo słyszących oraz słabo widzących tj. pętli indukcyjnych i lup elektronicznych
- oraz zakupione zostaną nadajniki, plan tyflograficzny, tabliczki z informacją w języku Braile’a, w celu zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny, dotykowy oraz głosowy.

Grant jest finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne w kwocie 84 263,45 zł, co stanowi 84,28% powierzonego grantu oraz ze środków dotacji celowej w kwocie: 15 716,92 zł, co stanowi 15,72% kwoty przyznanego dofinansowania.
Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Facebook, Google News i Twitter

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.