Dodatkowy oddział przedszkolny będzie funkcjonował w rozpoczętym nowym roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Kunowej.
Oddział przedszkolny został utworzony w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Wartość projektu wyniosła 299 901, 42 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to kwota 269 910, 42 zł oraz wkład własny Gminy Skołyszyn wynoszący 29 001, 00 zł.


Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Skołyszyn poprzez utworzenie nowych miejsc w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Kunowej dla 20 dzieci oraz poprawa jakości oferty edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych - rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, zajęć teatralno-muzycznych oraz szachów i gier planszowych w oddziałach przedszkolnych w Bączalu Dolnym, Harklowej, Jabłonicy, Kunowej, Lisowie, Przysiekach, Skołyszynie i Święcanach.

W ramach projektu zakupione zostały nowe meble, zabawki i przedmioty dydaktyczno-naukowe. Rozbudowano i wyposażono w nowe urządzenia plac zabaw funkcjonujący przy szkole.


1 września w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Kunowej odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Z dziećmi oddziałów przedszkolnych, ich rodzicami, nauczycielami spotkali się wójt Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz, zastępca wójta Paweł Gutkowski, sekretarz gminy Izabela Jankowska - Zawada oraz dyrektor szkoły Dorota Dłuska.


Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego, wójt Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz życzył zebranym wytrwałości, spokojnej i efektywnej nauki, wielu sukcesów oraz zdrowia w tym trudnym dla wszystkich czasie.