Na ostatniej Sesji Rady Powiatu w Jaśle, która odbyła się w poniedziałek, 24 lipca br., Radni podjęli wiele istotnych dla przyszłości powiatu uchwał.
Na poniedziałkowej sesji Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na realizację w 2024 roku zadania pn. "Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego nowego odcinka drogi powiatowej klasy "G" pomiędzy DW 992 w km 1+283 a DK 73 w km 165+160 celem wyłączenia ruchu tranzytowego z "Ronda Solidarnośći" w Jaśle".

Budowa nowego odcinka, który połączy drogę wojewódzką Nr 992 z drogą krajowa Nr 73, ma na celu ograniczenie ruchu tranzytowego z "Ronda Solidarności". W ramach tej inwestycji wybudowany zostanie również wiadukt pod ulicą Kazimierza Wielkiego.
Program funkcjonalno - użytkowy będzie zawierał założenia rozwiązań projektowych, które zostaną w przyszłości wykorzystane na etapie opracowania dokumentacji projektowej oraz przy realizacji robót budowlanych. Koszt jego opracowania to 130 000 zł.

W związku z ogłoszeniem w dniu 23 czerwca br. naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Powiat Jasielski ma możliwość złożenia dwóch projektów.
W ramach wniosku z dofinansowaniem do 2 mln zł zaproponowano zadanie pn. "Budowa zamiennego odcinka grogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr.wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w km roboczym 0+000 - 0+300 w miejscowości Przysieki wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km roboczym 0+300 - 0+310".

Wartość zadania ogółem wynosi 2,5 mln zł, przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 mln zł.
Z kolei w ramach dofinansowania do 8 mln zł zaproponowano zadanie: "Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna - Wolica". Wartość realizacji tej inwestycji to 6 890 943 zł, z czego możliwe jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 753 124 zł (w wysokości do 98% wartości inwestycji).

Zderzenie dwóch samochodów w Jaśle
Radni wyrazili zgodę na przystąpienie do realizacji tych inwestycji oraz zabezpieczenie środków finansowych na ich realizację. Przy czym drogi te powstaną pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków rządowych.
Na ostatniej sesji Radni podjęli również decyzję o budowie dwóch nowych dróg powiatowych - pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Radni wyrazili zgodę na przystąpienie do projektu pn. "Budowa zmiennego odcinka drogi powiatowej Nr 1864R Grudna - gr.wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki w km 5+330 - 5+870 w miejscowości Pusta Wola wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1861R Droga przez wieś Przysieki w km 0+310 - 0+447,63" o wartości 4 800 091 zł, przy przewidywanym dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 880 054 zł.

Zdecydowano również o realizacji projektu "Budowa nowej drogi powiatowej Kąty - Myscowa - Etap I". Wartość tej inwestycji to 2 621 663 zł, przy przewidywanym dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 048 667 zł.

Wszystkie te inwestycję będą realizowane po otrzymaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.