Cztery nauczycielki odchodzące na emeryturę zostały nagrodzone przez Zarząd Powiatu Jasielskiego.
Uhonorowane zostały: Ewa Rączka (Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle), Halina Kędzior (Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle), Małgorzata Paluch (Zespół Szkół nr 3 w Jaśle) i Renata Siepietowska (Zespół Szkół nr 4 w Jaśle).

Nagroda Zarządu Powiatu w Jaśle przyznawana jest nauczycielom, którzy w sposób szczególny angażują się w swoją pracę dydaktyczno - wychowawczą, przynoszącą pozytywne efekty widoczne zarówno w wychowaniu młodzieży jak i osiąganiu przez uczniów wybitnych osiągnięć w nauce, jak i różnych olimpiadach oraz konkursach.

17 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle odbyło się wręczenie nagród dla zasłużonych nauczycieli, którzy odchodzą na emeryturę. Nagrody wręczył starosta jasielski Adam Pawluś, który z okazji przejścia na emeryturę nauczycielek złożył im serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za długoletnią pracę, znaczący dorobek, interesujące inicjatywy oraz włożony trud w wykonywaniu swojego zawodu.