Przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle wkrótce rozpocznie się budowa boiska wielofunkcyjnego. Ma zostać oddane do użytku na koniec października br.
Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle składać się będzie z dwóch placów do gry w siatkówkę i jednego do gry w piłkę ręczną o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej. Boisko zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt. Boisko do gry w siatkówkę będzie w kolorze niebieskim, natomiast do gry w piłkę ręczną w kolorze zielonym. Natomiast wybieg będzie pomarańczowy.

Koszt budowy boiska to 498 202, 87 zł. Są to pieniądze własne Powiatu Jasielskiego, który złożył wniosek o dofinansowanie boisk do Ministerstwa Sportu i Turystyki. W przypadku otrzymania dofinansowania, koszt zostanie zrefundowany w 50 procentach.

17 czerwca 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Jaśle podpisano umowę na wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej z drenażem oraz ogrodzeniem i oświetleniem oraz przekazano plac budowy przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.
Umowę w imieniu Powiatu Jasielskiego podpisał starosta jasielski Adam Pawluś i wicestarosta Stanisław Pankiewicz, a firmę But Mat Lucyna Matyja z Krynicy Zdroju, wykonawcę boiska, reprezentował pełnomocnik Maciej Matyja.

Do Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle uczęszcza 529 uczniów. Zakończenie prac wstępnie przewiduje się na koniec października br.