Zakończone zostały prace przy parkingu o powierzchni 900 metrów kwadratowych w Siepietnicy (gmina Skołyszyn).
W IV kwartale ubiegłego roku wykonano pierwsze prace, w tym krawężnikowanie placu postojowego, poprawiono istniejącą podbudowę oraz wykonano nawierzchnię z tłucznia.

W ostatnich kilku tygodniach zostały wykonane dalsze roboty budowlane: wyrównanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonanie ław betonowych pod krawężniki wraz z ułożeniem krawężników, wykonanie balustrad drogowych oraz regulacja wysokości studzienek telekomunikacyjnych.

Całkowity koszt budowy parkingu wyniósł 112 059,96 zł.

Wykonawcą drugiego etapu robót była firma Transportowo-Handlowo-Usługowa Bamat Andrzej Dobek z siedzibą w Klęczanach.