Do użytku został oddany liczący 422 metry chodnik przy drodze powiatowej Lipnica Górna - Lisów - Skołyszyn. Wspólna inwestycja Powiatu Jasielskiego i Gminy Skołyszyn kosztowała 435685,93 zł.
Budowa chodnika rozpoczęła się w ubiegłym roku. Wykonano wtedy tzw. zarurowanie. W tym roku został skończony w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa chodników przy drogach powiatowych”. Zakres inwestycji obejmował m.in. przebudowę drogi na odcinku blisko pół kilometra w tym budowę chodnika, przepustów i kanalizacji deszczowej. Wykonano także oznakowanie pionowe.

Chodnik mierzący 422 metry kosztował w sumie 435 685,93 zł (etap I - 290 432,77 zł, etap II - 145 253,16 zł), z czego Gmina Skołyszyn dofinansowała inwestycję w wysokości 214 690 zł, a pozostał kwota pochodziła z budżetu Powiatu Jasielskiego w wysokości 220 995,93 zł. Wykonawcą była firma Usługi Budowlano - Transportowe Łukasz Mastej.


Uroczyste oddanie do użytkowania i poświęcenie chodnika odbyło się 22 czerwca. Był bardzo potrzebny i poprawi bezpieczeństwo pieszych na tym odcinku drogi. Jego powstanie było możliwe dzięki współpracy pomiędzy Starostwem Powiatowym i Urzędem Gminy Skołyszyn. Jak podkreśla wójt Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz, jest to kolejna inwestycja zrealizowana we współpracy z Powiatem Jasielskim.

Na terenie gminy Skołyszyn i całego powiatu jasielskiego realizowanych jest wiele inwestycji drogowych, służących poprawie komfortu jazdy i bezpieczeństwa użytkowników dróg. Jest to możliwe dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych.
W tym przypadku chodziło szczególnie o poprawę bezpieczeństwa pieszych poruszających się na danym odcinku drogi, od kościoła parafialnego w stronę cmentarza w Skołyszynie.


W uroczystym poświeceniu i oddaniu do użytkowania wzięli udział m.in. senator Alicja Zając, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, starosta jasielski Adam Pawluś wraz z członkami zarządu powiatu oraz radnymi, przedstawiciele Gminy Skołyszyn na czele z wójtem Bogusławem Kręciszem, jego zastępcą Pawłem Gutkowskim i przewodniczącym Rady Gminy Skołyszyn Dariuszem Łyszczarzem, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Katarzyna Kaszowicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Janusz Pacher. ksiądz Tadeusz Wawryszko, proboszcz parafii św. Józefa w Skołyszynie oraz wykonawca Łukasz Mastej i projektant Tomasz Passoń, który nieodpłatnie wykonał dokumentację budowy chodnika.