Wyremontowane zostały pomieszczenia w Domu Ludowym w Lipnicy Górnej.
W ramach remontu zamontowano nowy gazowy podgrzewacz wody o pojemności 150 litrów Wykonany został odrębny obwód instalacji elektrycznej od rozdzielni głównej dla potrzeb odremontowanej kuchni; z wykonaniem gniazd, łączników, wymianą opraw oświetleniowych oraz wykonaniem odrębnej tablicy rozdzielczej. Położono posadzki z płytek wraz z cokolikiem oraz okładzinę ścienną z płytek. Pomalowane zostały ściany i sufity w remontowanych pomieszczeniach oraz w sali głównej. Dodatkowo zamontowano drzwi zewnętrzne. Całkowity koszt wyniósł 31 400,52 zł.

Wykonawcami byli: Firma Remontowo-Budowlana Michał Dedo w Dobryni oraz Firma Handlowo-Usługowa „Okienko” Sławomir Gryga w Jaśle.