Budynek zabytkowej plebanii w Trzcinicy jest przystosowany na potrzeby biblioteki, która zacznie funkcjonować od września br. Będzie ona filią Gminnej Biblioteki w Jaśle z siedzibą w Szebniach. Remont będzie kosztował ponad 736 tysięcy złotych.
Stara plebania poddawana jest gruntownej modernizacji, począwszy od wymiany dachu do osuszania fundamentów. Po zakończeniu prac swoją siedzibę będzie miała tu Filia Gminnej Biblioteki w Jaśle z siedzibą w Szebniach. Została wymieniona stolarka okienna, poszycie dachowe, dobiega końca remont wewnątrz budynku oraz osuszenia fundamentów. Budynek będzie miał nową elewację. Prace przy przebudowie zakończą się końcem czerwca br., a od lipca zostaną wznowione dalsze prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Filia trzcinicka otrzyma również nowe wyposażenie czytelni, pracowni internetowej, sali konferencyjnej oraz punktu informacji turystycznej. Zgodnie z planem czytelnicy będą mogli korzystać z budynku nowej biblioteki od września 2020 r.

Remont dofinansowano na kwotę ponad 552 tys. zł w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki. Wkład własny gminy Jasło wynosi 184 037 złotych.

Plebania została zbudowana w latach 1890-1900 w stylu neorenesansowym. Była użytkowana jeszcze do lat 90. XX wieku. Koszt inwestycji, to ponad 736 tys. zł. Oprócz siedziby filii biblioteki publicznej, znaleźć się tu ma także centrum informacji turystycznej i lokalnej. Gmina Jasło w przyszłości planuje wprowadzenie "biletu łączonego", uprawniającego do zwiedzania Karpackiej Troi i zabytkowego kościoła św. Doroty.