W Kołaczycach symbolicznie uczczono 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja pod pomnikiem Poległych na Rynku w Kołaczycach oraz pod kapliczką z figurą Matki Boskiej Niepokalanej zostały uroczyście złożone kwiaty.

Kołaczyce. Pamięć o Konstytucji 3 Maja

Wiązanki kwiatów złożyli burmistrz Kołaczyc Stanisław Żygłowicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach Edward Zbylut wraz z radnymi, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach Ewa Piekarska, księdz prałat Jan Sabat i przewodniczący Zarządu Miasta Franciszek Bernal.

Kołaczyce. Pamięć o Konstytucji 3 Maja

Tradycyjnie w obchodach udział wzięli harcerze z 307 KGDH „Wilki”, przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Kołaczyc, delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołaczycach oraz przedstawiciele Gminnego Klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Kołaczyce. Pamięć o Konstytucji 3 Maja

W tym roku przypada 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) spisaną konstytucją. Zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto. Chociaż Konstytucja 3 Maja obowiązywała przez 14 miesięcy była wielkim osiągnięciem narodu polskiego.