Już ponad 400 zgłoszeń dotyczących wsparcia finansowego na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb wpłynęło do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.
Podajemy - za Urzędem Miasta w Jaśle - informacje dla mieszkańców potrzebujących pomocy w wyniku powodzi.

Wsparcie finansowe z MOPS
Wsparcie finansowe w wysokości do 6 tys. zł przeznaczone może być na straty w budynkach mieszkalnych i w podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych. Natomiast nie może być przeznaczone na pole, ogród, ogrodzenie itp.
Wsparcie w wysokości do 100 tys. zł – przyznawane jest w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia budynku lub budynków gospodarczych na ich remont i odbudowę.
Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło już ponad 400 zgłoszeń dotyczących wsparcia finansowego na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb. Środki na wypłatę części z nich już zostały przekazane. W terenie pracują komisje do szacowania strat.
Przypominamy, że zgłoszenia można dokonywać pod numerami telefonów: 573 112 294, 573 112 296 lub 13 446 43 28.
W związku z tym, że wiele osób zgłasza się do MOPS i często czas oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia jest wydłużony, wprowadzona została dodatkowa elektroniczna forma zgłoszeń na adres mailowy: mopsjaslo@mopsjaslo.pl. Zgłoszone wnioski weryfikuje powołana komisja.

Zalany sprzęt gazowy (kuchenki, piece CO)
PGNiG w Warszawie zadeklarowało pomoc w zakupie nowych urządzeń (kuchenki, piece CO, itp.). Zapotrzebowanie na tego typu pomoc jaślanie mogą zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numer telefonu: tel. 573 112 294, 573 112 296 lub 13 446 43 28 najpóźniej do piątku, czyli do 3 lipca. Zgłoszenia będą weryfikowane.

Środki do dezynfekcji zalanych powierzchni
Po odbiór środka do dezynfekcji zalanych powierzchni użytkowych mieszkańcy Jasła mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, w godzinach 9.00 - 14.00 (przy wejściu od strony ul. Jana Pawła II). Do wydania preparatu konieczne będzie okazanie dokumentu tożsamości.

Odpady popowodziowe
Odpady popowodziowe zbierane są i wywożone na bieżąco. Ciągłe wynoszenie odpadów przez mieszkańców ze względu na ich ogromną ilość uniemożliwia zabranie ich w jednym czasie. Urząd Miasta w Jaśle prosi o zrozumienie i składanie zalanych rzeczy przed swoją posesję w sposób nieblokujący przejazdu.

Szkody rolne
Szkody w gospodarstwach rolnych (nie są to ogródki przydomowe) można zgłaszać do Wydziału Gospodarki Komunalnej pod nr tel. 13 44 640 14.

Bezpłatnie czyszczenie studni
Po opadnięciu wód gruntowych, pompowane będą studnie przydomowe, które są jedynym źródłem wody pitnej. Trwają telefoniczne zapisy osób chętnych do oczyszczania studni: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tel. 13 44 86 348 i 13 44 86 364.

Szczepienia przeciwtężcowe
W Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, na oddziale SOR, znajdują się szczepionki przeciwtężcowe. Do szczepienia potrzebne jest zaświadczenie od lekarza rodzinnego.

Pomagają strażacy i żołnierze
Pracami ochotniczych jednostek pożarniczych, żołnierzami WP i Wojsk Obrony Terytorialnej oraz harcerzami koordynuje miasto, które zapewnia także dla tych służb wyżywienie. Najwięcej do tej pory służb pracowało na osiedlu Brzyszczki oraz na ul. Konopnickiej i Towarowej.
Pomoc w niwelowaniu szkód należy zgłaszać do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle tel. 13 44 86 348 i 13 44 86 364. W przypadku trudności z połączeniem prosimy o telefon ogólny: 13 44 86 310.

Dla przedsiębiorców
Informacje dla przedsiębiorców zawarte są na stronie www.jaslo.pl w zakładce Biznes. Wszelkie zgłoszenia, sugestie, zapytania w sprawie pomocy przedsiębiorcy mogą kierować na adres mailowy: tarcza@um.jaslo.pl Informacje o wsparciu na bieżąco są umieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta Jasła w zakładce Biznes.
Fot. UM Jasło


Akcja charytatywna
Miasto Jasło przygotowuje zbiórkę finansową dla poszkodowanych w wyniku nawałnic mieszkańców Jasła. - Akcja będzie trwała cały miesiąc, więcej szczegółów przekażemy w najbliższym czasie - informuje rzecznik prasowy Urzędu Miasta Jasła Agata Koba.
Tymczasem osoby chętne do niesienia pomocy mogą przekazywać rzeczy dla osób poszkodowanych. Są to: środki czystości (m.in. płyn do mycia naczyń, okien i podłóg, proszek do prania, mydło w płynie), ręczniki, ścierki, miotły, mopy, wiadra, miski, duże worki na śmieci, rękawice gumowe, ręczniki papierowe. Rzeczy będą przekazywane na bieżąco potrzebującym mieszkańcom miasta.
Potrzebne rzeczy można przynosić do: Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej (CITiK, Sokoła 8) - tel. 518 825 699, poniedziałek- piątek: godz. 9 - 17, sobota: 10-17, niedziela: 10-16 oraz do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Szkolna 25) - tel. 13 446 43 28 – prosić numer 107); poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30 (przy wejściu).

Wolontariat
Osoby chętne do pomocy mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle tel. 13 446 43 28 – prosić numer 107. W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest zgoda rodziców bądź opiekunów.