Promują gminę i prezentują przydatne informacje dla turystów. Na terenie gminy Skołyszyn zostały zamontowane nowe wiaty przystankowe z przydatnymi informacjami.
Gmina Skołyszyn sukcesywnie wymienia stare i zużyte wiaty przystankowe na nowoczesne i przyjazne dla mieszkańców i turystów.

W ostatnich miesiącach nowe wiaty zamontowano w Bączalu Dolnym, Harklowej, Przysiekach, Siedliskach Sławęcińskich, Siepietnicy, Skołyszynie, Sławęcinie i Święcanach.

Nowe wiaty przystanowe

Elementy dekoracyjne nowych wiat zawierają m.in. herb gminy, nazwę miejscowości i danego przystanku oraz naklejkę zawierającą krajobraz miejscowości, w której zlokalizowany jest przystanek, tj. zdjęcia ze Skołyszyna, Harklowej, Święcan i Sławęcina. Mogą być one bardzo przydatne dla turystów (rowerowych i pieszych), którzy coraz liczniej odwiedzają gminę.

W następnych latach gmina planuje sukcesywnie wymieniać stare, zużyte wiaty przystankowe, aby przestrzeń publiczna nabierała coraz lepszego wizerunku.