Podpisano porozumienie pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Rzeszowie i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie. Jego celem jest zatrudnianie odpłatne i nieodpłatne osób pozbawionych wolności, mogących świadczyć pracę na rzecz lasów.
Porozumienie podpisane w czwartek 21 października 2021 r. pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Rzeszowie i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie daje podstawę do ściślejszej współpracy podkarpackich jednostek penitencjarnych i nadleśnictw z regionu Podkarpacia. Jego celem jest zatrudnianie odpłatne i nieodpłatne osób pozbawionych wolności, mogących świadczyć pracę na rzecz lasów.

-Dzięki podpisanemu dzisiaj porozumieniu zyskujemy nie tylko nowego partnera w procesie zatrudnienia; Lasy Państwowe są instytucją, która jest w stanie zaoferować nam również projekty edukacyjne, programy resocjalizacyjne, zajęcia kulturalno-oświatowe. To wszystko składa się na niewymierny, a jednocześnie bardzo ważny element tej współpracy - zaznaczał ppłk Krzysztof Kulczycki. - Z drugiej strony nasz partner zyskuje pewnych i odpowiednio zmotywowanych pracowników a korzyści ekonomiczne wynikające bezpośrednio z zatrudnienia osób pozbawionych wolności - np. możliwość uzyskania 35% zwrotu kosztów wynagrodzenia - są elementem, obok którego żaden pracodawca nie może przejść obojętnie."

Program "Praca dla więźniów" został zainicjowany w 2016 r. a jego głównym celem było zwiększenie powszechności zatrudnienia wśród skazanych oraz wspieranie szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej. Realizując założenia programu, 15 września b.r., Dyrektor Generalny Służby Więziennej - gen. Jacek Kitliński i Dyrektor Generalny Lasów Państwowych - Józef Kubica, w obecności wiceministrów dwóch resortów: sprawiedliwości - Michała Wosia oraz klimatu i środowiska - Edwarda Siarki, podpisali porozumienie o współpracy, które otworzyło drogę do zawierania podobnych umów na szczeblu regionalnym.

Jak podaje Służba Więzienna, obecnie w podkarpackich zakładach karnych przebywa ok. 3 tys. osadzonych. W różnych formach zatrudnienia uczestniczy ok. 50% z nich. Łącznie jednostki penitencjarne z Podkarpacia realizują ok. 70 umów o zatrudnienie osób pozbawionych wolności na rzecz firm i przedsiębiorstw.