Zakończyła się przebudowa dróg powiatowych w Osobnicy i Łazach Dębowieckich, oficjalnie oddano je do użytkowania w piątek.
W piątek (21 stycznia) oficjalnie oddano do użytkowania przebudowane odcinki dróg powiatowych Nr 1869R Osobnica - Pagórek i Nr 1873R Osobnica - Dębowiec w Osobnicy i Łazach Dębowieckich. Koszt obu inwestycji to ponad 2,5 mln zł.

W ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1869R Osobnica - Pagórek w miejscowości Osobnica" przebudowano 780 m. odcinek drogi, który został poszerzony do normatywnych rozmiarów 5,50 m, wykonano nową nawierzchnie bitumiczną, pobocza utwardzono, a ze względu na ukształtowanie terenu, wzdłuż obrzeży betonowych zamontowano odwodnienie liniowe z betonowych elementów ściekowych. Przebudowa drogi objęła również wymianę zniszczonych żelbetowych elementów przepustu poprzecznego, usytuowanego w km 0+247.

Inwestycja ta kosztowała 1 268 289 zł, przy dotacji z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości 634 000 zł i dotacji z Gminy Jasło: 500 000 zł.

Z kolei w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1873R Osobnica - Dębowiec w miejscowościach Osobnica i Łazy Dębowieckie" został przebudowany niemal pół kilometrowy odcinek drogi w Osobnicy i ponad pół kilometrowy w Łazach Dębowieckich.
W Osobnicy droga została poszerzona do normatywnych parametrów klasy Z, położono nową nawierzchnię bitumiczną i wybudowano chodniki. Rowy odmulono i zabudowano kolektorem kanalizacji deszczowej.

droga Osobnica

W Łazach Dębowieckich wykonano nową podbudowę i zlikwidowano przełomy. Na drodze położono nową nawierzchnię, uzupełniono pobocza, oczyszczono z namułu rowy i przepusty. Wartość zadania to 1 309 934 zł. Środki na jego realizację pochodziły z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa (560 182 zł), budżetu Powiatu Jasielskiego oraz dotacji gmin: Jasło (250 000 zł) i Dębowiec (200 000 zł).

Modlitwę wygłosił i drogę poświęcił ks. Krzysztof Szopa Proboszcz Parafii w Osobnicy.
W uroczystym oddaniu inwestycji do użytkowania udział wzięli m.in. Bogdan Rzońca - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Alicja Zając - Senator RP, Wojciech Zając - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Adam Pawlus - Starosta Jasielski, Wojciech Piękoś - Wójt Gminy Jasło, Henryk Motkowicz - Zastępca Wójta Gminy Jasło, Marcin Bolek - Wójt Gminy Dębowiec, Józef Dziedzic - Przewodniczący Rady Gminy Jasło wraz z radnymi: Krzysztofem Brąglem, Wincentym Ochwatem, Bronisławem Olbrych, przedstawiciele wykonawcy: Zbigniew Brączyk i Jarosław Górniak, Bartłomiej Rysz - projektant, Ewa Dubiel - Naczelnik Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Henryk Kosiek i Marcin Sokołowski - inspektorzy nadzoru, Jerzy Przybyła - sołtys wsi Osobnica.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.