Podczas ostatniej sesji radni uchwalili budżet Gminy Jasło na 2022 rok.
Radni Rady Gminy Jasło podjęli uchwałę budżetową na 2022 rok podczas ostatniej sesji rady. Zgodnie z uchwałą zaplanowano dochody na kwotę 72 857 562,96 zł. Tegoroczne wydatki ustalono w wysokości 82 094 289,33 zł.

Przedstawiając proponowany budżet na 2022 rok, Wójt Gminy Jasło zaznaczył, że przygotowana uchwała jest planem finansowym gwarantującym i zabezpieczającym wszystkie podstawowe wydatki gminy zapewniające funkcjonowanie wspólnoty.

- Proponowany Szanownej Radzie do akceptacji budżet na 2022 r. - mam na myśli projekt przedstawiony w listopadzie ubiegłego roku oraz przygotowane autopoprawki - ma w mojej ocenie charakter prorozwojowy. Wydatki na szeroko rozumiane inwestycje opiewać będą na kwotę ponad 23 mln złotych, czyli ponad 28% zaplanowanych wydatków- mówi wójt gminy.

W budżecie zaplanowano wydatki inwestycyjne m.in. na montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, budowę sieci kanalizacyjnej, systemu zaopatrzenia w wodę, modernizację oczyszczalni ścieków, odnowienie zabytkowej plebanii w Szebniach, odbudowę infrastruktury drogowej, dokończenie budowy infrastruktury sportowej, rozbudowę cmentarzy komunalnych, zakup sprzętu dla OSP.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.