Trwa dodatkowy nabór uzupełniający do projektu "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2".
Miasto Jasło, przystąpiło do realizacji projektu "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Projekt 3.3.2", który obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły węglowe 5-klasy + EcoDesign.

Projekt zakłada dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych na wymianę starego pieca lub kotła opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła.

Warunkiem uczestnictwa mieszkańca w projekcie jest w szczególności:
- lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie miasta,
- brak dostępności sieci gazowej i ciepłowniczej na terenie działki, na której znajduje się budynek, w którym ma być wymieniany kocioł,
- uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja,
- brak jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymagalnych zobowiązań mieszkańca wobec miasta,
- złożenie przez mieszkańca prawidłowo wypełnionej deklaracji uczestnictwa
w projekcie,
- dokonanie przez właściciela budynku wpłaty (wkładu własnego) na rachunek bankowy wskazany przez miasto,
- podpisanie przez właściciela budynku z miastem umowy uczestnictwa w projekcie regulującej prawa i obowiązki stron związanych z realizacją projektu,
Realizacja projektu planowana jest w 2022 roku.

Zaznaczyć należy, że o zakwalifikowaniu się do projektu będzie decydowała suma uzyskanych punktów na etapie weryfikacji deklaracji mieszkańców w oparciu o kryteria udziału w projekcie, o których mowa w regulaminie szczegółowym naboru wniosków i realizacji poszczególnego projektu. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kilku mieszkańców, o zakwalifikowaniu będzie decydować data i godzina złożenia deklaracji.

Procedura postępowania:
W celu zgłoszenia zainteresowania udziałem w projekcie mieszkaniec powinien złożyć w Urzędzie Miasta Jasła deklarację uczestnictwa w projekcie, według załącznika do niniejszej informacji w terminie od 7 lutego do 24 lutego 2022 roku, w godzinach pracy urzędu.
Deklaracja dostępna jest w wersji elektronicznej (do pobrania poniżej) oraz w wersji papierowej w siedzibie urzędu w pokoju nr 19, w Kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle.

Wypełnione deklaracje należy składać bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta lub przesłać drogą elektroniczną na adres urzad@um.jaslo.pl

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.