Urząd Gminy w Jaśle informuje na jakim etapie jest realizacja projektu OZE.
Aktualnie trwa zawieranie umów z Mieszkańcami, którzy wyrazili zainteresowanie i zakwalifikowali się do udziału w projekcie pn. "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców na terenie Gminy Jasło". Na dzień dzisiejszy (17 lutego) podpisane zostały umowy na montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. W najbliższym czasie pracownicy Urzędu Gminy będą kontaktować się z Mieszkańcami, którzy złożyli deklaracje na montaż pomp ciepła w celu podpisania stosownej umowy.

W styczniu br. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w imieniu Gminy Jasło ogłosił postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawców instalacji systemów odnawialnych źródeł energii tj. instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Z uwagi na wysoką wartość zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Najprawdopodobniej jeszcze w lutym nastąpi otwarcie ofert, poznamy firmy oraz faktyczne koszty dostawy i montażu poszczególnych instalacji. Zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji przetargowej wybrani w postępowaniu Wykonawcy będą zobowiązani wykonać wszystkie instalacje jeszcze w tym roku.

Na realizację tego zadania, którego całkowita wartość szacowana jest na ponad 13,3 mln zł Gmina Jasło otrzymała dotację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.