Do końca maja zostanie przeprowadzone koszenie traw na blisko 8 hektarach terenów zielonych w dziesięciu miejscowościach gminy Jasło. W tym roku zaplanowane jest dwukrotne koszenie.
Gmina Jasło jest właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni ponad 316 hektarów. Każdego roku w ramach dbałości o środowisko wykaszane są obszary w obrębie dróg gminnych publicznych i wewnętrznych, a także zgłoszone przez wiejskie samorządy tereny zielone.

W tym roku zaplanowano dwukrotne koszenie terenów zielonych. Do końca maja nastąpi pierwsze koszenie w 10 miejscowościach gminy: Brzyściu, Chrząstówce, Łaskach, Niepli, Opaciu, Osobnicy, Szebniach, Warzycach, Wolicy i Zimnej Wodzie. Koszenie traw przeprowadzone zostanie na blisko 8 hektarach gminnych terenów zielonych. Ponowne wykaszanie traw planowane jest latem. W zależności od przewidywanej suszy i kondycji roślinności odbędzie się w sierpniu lub we wrześniu.

Planowane jest również dwukrotne wykaszanie ponad 280 tysięcy metrów kwadratowych poboczy dróg gminnych i wewnętrznych. Koszenie wykonane zostanie na szerokości co najmniej 1,25 m. Uwzględnia się koszenie wokół znaków i barier drogowych. Pobocza koszone będą we wszystkich miejscowościach jasielskiej gminy. Pierwszy termin prac to 1 - 13 czerwca, a następnie 30 lipca - 12 sierpnia.