Siedem ofert wpłynęło w przetargu na wykonanie Koncepcji programowej (KP) z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla rozbudowy drogi krajowej nr 73 Pilzno - Brzostek (dł. 9,3 km). Trzy z nich mieszczą się w budżecie, jaki zaplanowaliśmy na to zadanie.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że na wykonanie koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla rozbudowy drogi krajowej nr 73 Pilzno - Brzostek wpłynęło siedem ofert. Kwota, jaką GDDKiA zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania, wynosi 5 915 624,68 zł.

Zestawienie ofert:
1. MPRB - 4 735 500 zł
2. Transprojekt Gdański - 5 584 200 zł
3. Pracownia Inżynierska Klotoida - 5 618 640 zł
4. Mosty Katowice - 6 719 121 zł
5. Promost Consulting - 7 705 679,40 zł
6. Europrojekt Gdańsk - 10 690 581,90 zł
7. Multiconsult - 12 116 730 zł

Oferty zostaną teraz sprawdzone i ocenione według trzech kryteriów: cena (60 proc.), doświadczenie głównego projektanta drogowego (25 proc.), a także doświadczenie geologa (15 proc.).

Prace koncepcyjne


Ogłoszony przetarg dotyczy wykonania Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla rozbudowy drogi krajowej nr 73 między Pilznem a Brzostkiem. Koncepcja programowa doprecyzuje wypracowane dotychczas przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem opracowania KP będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji. Uściśli również zakres rzeczowy i finansowy zadania. Inwestycja posiada już decyzję środowiskową.

- Planujemy, że dokumentacja zostanie opracowana w ciągu 17 miesięcy od daty podpisania umowy. Przygotowana KP będzie podstawą do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj - poinformowała Joanna Rarus, rzecznik prasowy GDDKiA.

Zakres inwestycji


Odcinek drogi krajowej nr 73 pomiędzy końcem obwodnicy Pilzna a początkiem obwodnicy Brzostku i Kołaczyc przebiega przez tereny Gminy Pilzno (miejscowości: Strzegocice, Bielowy, Jaworze Górne) oraz Gminy Brzostek (miejscowości: Krzemienica Dolna i Zawadka Brzostecka). Droga przecina rzekę Słotówka w m. Bielowy, Wisłokę w m. Jaworze Górne oraz rzekę Kamienica w m. Kamienica Dolna.

Inwestycja planowana jest do realizacji w istniejącym śladzie drogi krajowej. Ponad 9-kilometrowy odcinek DK73 zostanie dostosowany do parametrów drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), a nawierzchnia zostanie wzmocniona do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś. Przebudowanych zostanie 11 skrzyżowań, trzy obiekty mostowe i 15 przepustów. W ramach zadania zabezpieczone zostaną trzy osuwiska, powstanie ponad 12 km ciągów pieszo-rowerowych i 15 zatok autobusowych.

Chcąc uniknąć wyburzeń, na odcinkach o gęstej zabudowie zlokalizowanej blisko jezdni drogi krajowej nr 73, zaplanowano pas wielofunkcyjny. Będzie miał on łączną długość prawie 6 km i szerokość 3,5 m. Pozwoli użytkownikom drogi na bezkolizyjne wykonywanie skrętów w lewo. Na pozostałych odcinkach, gdzie pozwalają na to uwarunkowania lokalne, zaprojektowano dodatkowe jezdnie o łącznej długości 4,5 km.

Cel inwestycji


Odcinek Pilzno - Brzostek jest fragmentem drogi krajowej nr 73 Wiśniówka - Jasło, która należy do podstawowego układu komunikacyjnego kraju, prowadząc ruch na kierunku północ - południe. Na terenie województwa podkarpackiego stanowi ważny szlak komunikacyjny. Łączy autostradę A4 poprzez Pilzno, Jasło, dalej Krosno, Sanok, a następnie DK84 Ustrzyki Dolne, z przejściem granicznym z Ukrainą w Krościenku.

Gęsta zabudowa oraz zlokalizowanie obiektów użyteczności publicznej przy drodze krajowej generuje znaczny ruch pieszych poruszających się po jezdni oraz poboczu. Konieczne jest więc rozdzielenie ruchu oraz przebudowa istniejącej infrastruktury.

Podstawowym celem inwestycji jest zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, poprawa warunków ruchu, a także zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom drogi oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.