Dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego, z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a także sportu przyznało Miasto Jasło.
Miasto Jasło przyznało dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego, z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a także sportu. W sumie wartość dotacji wyniosła ponad 2,2 mln zł.

Zdrowie publiczne
W zakresie zdrowia publicznego przyznano w sumie dotacje w wysokości 118,5 tys. zł. Przeznaczone one zostaną na zajęcia promujące trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu. Będą to zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży: Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie, Oddział Rejonowy PCK w Jaśle (16 tys. zł); Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka Rzeszów, Hufiec Jasło (17 tys. zł); Centrum Działań Profilaktycznych Grzegorz Kucharzyk, Dawid Droździkowski s.c. (13,5 tys. zł); oraz na przedsięwzięcia abstynenckie wzmacniające powrót do zdrowia i do rodziny: Stowarzyszenie Trzeźwościowe "ARKA" (15 tys. zł); przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Stowarzyszenie "Twój Potencjał" (57 tys. zł).

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Zadania realizowane będą w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Na ten cel Miasto Jasło przeznaczyło 180 tys. zł. Dotacje otrzymali: Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miejski Jasło (90 tys. zł) oraz Klasztor św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych - Franciszkanów (90 tys. zł).

Pomoc społeczna
Na zadania z zakresu pomocy społecznej, w formie dotacji z budżetu miejskiego zabezpieczono na 2023 rok 643 tys. zł. A dotacje dostały: Fundacja "Mówisz Masz" z siedzibą w Jaśle na udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, w postaci przyznania tymczasowego miejsca w schronisku dla bezdomnych mężczyzn oraz w ogrzewalni (450 tys. zł); Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło - zapewnienie pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić (100 tys. zł); Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle (3 750 zł) oraz Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Jaśle (3 750 zł) na działalność na rzecz osób starszych i samotnych w formie organizacji miedzy innymi spotkań i wycieczek (po 3 750 zł).

Na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (integracja ze środowiskiem, pomoc w nabywaniu sprzętu rehabilitacyjnego, prowadzenie ośrodków wsparcia w formie klubów samopomocy, itp.) oraz pomoc dzieciom i młodzieży specjalnej troski wsparcie otrzymali: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Jaśle (15 tys. zł), Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Jaśle (9,5 tys. zł), Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie" w Jaśle (8 tys. zł), Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Przyjaciół " Mamy Nadzieję" (9 tys. zł), a także Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło - (6 tys. zł). Na pomoc dla rodzin najuboższych z terenu Jasła, w tym z okazji świąt (paczki żywnościowe lub odzieżowe, zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla ubogich) dotacje przyznano Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło (25 tys. zł). Z kolei na bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu miasta pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa dotacje trafiły do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Jaśle (7 250 zł) i Polskiego Czerwonego Krzyża Zarząd Rejonowy w Jaśle (5 750 zł).

Dodatkowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczył blisko 700 tys. zł, dotację otrzymał Polski Czerwony Krzyż Odział Rejonowy w Jaśle.

Dotacje sportowe
Wsparcie z jasielskiego budżetu miejskiego, w wysokości 579 tys. zł, na zorganizowanie działań sportowych w 2023 roku otrzymało 11 organizacji związanych ze sportem. Spośród zgłoszonych przedsięwzięć, na poszczególne dyscypliny sportowe przekazano: piłka nożna - 209,5 tys. zł; siatkówka - 261 tys. zł; sporty i sztuki walki - 88,5 tys. zł; narciarstwo, rolkarstwo - 9 tys. zł; pływanie - 9 tys. zł i inne dyscypliny - 2 tys. zł.

Przyznane dotacje: Jasielski Klub Sportowy "Czarni 1910" Jasło - Szkolenie i udział w rozgrywkach w piłce nożnej grup młodzieżowych oraz drużyny seniorskiej (160 tys. zł); Międzyosiedlowy Klub Sportowy "Jasiołka Hankówka - Brzyszczki"- Szkolenie i współzawodnictwo w piłce nożnej (13 tys. zł); Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe - Podwyższenie sprawności fizycznej dzieci poprzez szkolenie w AP Czarni Jasło (36,5 tys. zł); MKS "Gamrat-MOSiR" Jasło - Całoroczne szkolenie i udział w turniejach i rozgrywkach ligowych (161 tys. zł); UKS "MOSiR" Jasło - Szkolenie sportowe w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i kobiet (75 tys. zł); UKS "MOSiR" Jasło - Organizacja i Przeprowadzenie Międzynarodowego Festiwalu Sportu Jasło 2023 (25 tys. zł), Jasielski Klub Kyokushin Karate - Szkolenie i współzawodnictwo w karate (36 tys. zł); UKS "Akademia Sportów Walki - Judo Jasło" - Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym (25 tys. zł); UKS "MOSiR" Jasło - Szkolenie sportowe w zakresie nauki, doskonaleniu i popularyzacji JUDO (25 tys. zł); UKS "Biały Orzeł" - Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej poprzez naukę Shorin Ryu Karate (1,25 tys. zł); Uczniowski Klub Sportowy "Biały Orzeł" - Podnoszenie poziomu sprawności fizycznej poprzez naukę Iaido & Kobudo (1,25 tys. zł); Klub Sportowy "SPEED" Jasło - Rozwój Narciarstwa Biegowego i Rolkarstwa w Jaśle (8 tys. zł), Fundacja BEAR - Zajęcia sportowe ukierunkowane na upowszechnianie narciarstwa alpejskiego (1 tys. zł); Klub Sportowy "SPEED" Jasło - Szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu (9 tys. zł); Szkolny Związek Sportowy Powiatu i Miasta Jasła - Organizacja szkolnych miejskich zawodów sportowych (2 tys. zł).

W budżecie miasta Jasła zabezpieczona kwota na ten cel wynosi 660 tys. zł. Na pozostałe 81 tys. zł planowane jest ogłoszenie dodatkowego terminu składania wniosków.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.