Powiat Jasielski dołączył do "Programu wyrównywania różnic między regionami III", a w ramach tego programu złożono wniosek o dofinansowanie projektu na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS w Jaśle.
Powiat Jasielski przystąpił do uczestnictwa w "Programie wyrównywania różnic między regionami III", w ramach którego złożono projekt na "Zakup samochodu dla ŚDS w Jaśle do przewozu osób niepełnosprawnych." Wnioskowana kwota dofinansowania w ramach wystąpienia do PFRON to 135.000,00 zł.

Główny cel projektu to zakup "mikrobusa" 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle, który codziennie będzie dowoził i odwoził do miejsca zamieszkania uczestników z terenu miasta Jasła, na zajęcia w ŚDS w Jaśle, którzy ze względu na stan zdrowia i z przyczyn osobistych nie są w stanie samodzielnie dojeżdżać lub przychodzić na zajęcia.

Ośrodek prowadzi swoją działalność od grudnia 2017 r. Obecnie do ŚDS w Jaśle uczęszczają 34 osoby niepełnosprawne, z czego 16 uczestników jest dowożonych wynajętym transportem. Uczestnikami ŚDS są osoby z terenu miasta Jasła. Osoby niepełnosprawne korzystające ze wsparcia ŚDS w Jaśle mieszkają w różnych częściach miasta, znacznie oddalonych od Ośrodka. W związku z tym, że Ośrodek nie znajduje się w centrum miasta, nie ma bezpośredniego połączenia autobusem z miejsca zamieszkania uczestników, których trasa przebiegałaby koło ŚDS. Osoby korzystające z usług Ośrodka to osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną, które mają również problemy w poruszaniu się. Rodzaj schorzenia znacznie ogranicza ich funkcjonowanie społeczne. W celu zapobiegania dalszemu wykluczeniu społecznemu, marginalizacji oraz utrwalania negatywnych stereotypów i wyrównywaniu szans osób z zaburzeniami psychicznymi, należy likwidować między innymi bariery transportowe.

Zakup "mikrobusa" umożliwi stały przewóz i systematyczne korzystanie z oferty ŚDS tj: treningów funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności społecznych, interpersonalnych, komunikacyjnych, spędzania czasu wolnego, poradnictwa psychologicznego, terapii ruchowej, dostępu do niezbędnych świadczeń zdrowotnych oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, turystyki i rekreacji, opieki, terapii zajęciowej, integracji itp.

Posiadanie przez ŚDS samochodu do własnej dyspozycji pozwoli poszerzyć ofertę ŚDS i korzystać osobom niepełnosprawnym z częstszych wyjazdów oraz ułatwi poruszanie się po mieście w celu załatwienia spraw lub korzystania z oferty kulturalno - rozrywkowej i edukacyjnej.

Pomoc ze strony Powiatu dla Miasta Jasła w uzyskaniu dofinansowania na zakup samochodu dla 9-ciu osób przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich pozwoli zmniejszyć barierę transportową uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle. Przyczyni się do wyrównywania szans i zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji społecznej, zawodowej i fizycznej oraz zmniejszy poczucie izolacji i wykluczenia. Pozwoli integrować się ze środowiskiem lokalnym, a także z innymi osobami niepełnosprawnymi poprzez uczestnictwo w spotkaniach sportowych, rekreacyjno - kulturalnych itp. Dzięki temu nastąpi zwiększenie poczucia własnej wartości uczestników, co przyczyni się do lepszego funkcjonowania w sferze społecznej, zdrowotnej i psychicznej.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.