Radni udzielili wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu za 2022 rok podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Jaśle.
W środę, 7 czerwca, podczas LXXVI sesji Rady Powiatu w Jaśle radni udzielili wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu za 2022 rok.

Udzielenie absolutorium poprzedziło przedstawienie przez Zarząd Powiatu Raportu o stanie powiatu, który jest podsumowaniem działalności Zarządu Powiatu w 2022 roku i podstawą do debaty, po której zakończeniu Rada podejmuje uchwały o udzieleniu zarządowi wotum zaufania.

- Rok 2022 był dla samorządu Powiatu Jasielskiego czasem realizacji wielu nowych i kontynuacją rozpoczętych, niezwykle ważnych dla mieszkańców i rozwoju powiatu, inwestycji. Jak chociażby rozbudowa jasielskiego szpitala, modernizacja oraz budowa nowych dróg i mostów, czy rozbudowa infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych - mówił o poprzednim roku Starosta Adam Pawluś.

IKEA w Jaśle. Wkrótce otwarcie Mobilnego Punktu Odbioru Zamówień
Budżet Powiatu Jasielskiego na 2022 rok po stronie dochodów wynosił 151.858.891 zł, a po stronie wydatków 176.268.705 zł. Przewidziano w nim deficyt w wysokości 24.409.814 zł, rozchody z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 4.000.000 zł oraz przychody w wysokości 28.409.814 zł.

W wyniku podjętych przez Zarząd Powiatu oraz Radę Powiatu uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększono budżet Powiatu Jasielskiego po stronie dochodów o kwotę 19.796.213 zł, do kwoty 171.655.104 zł, a po stronie wydatków o kwotę 13.172.949 zł, do kwoty 189.441.655 zł. Wykonanie dochodów za 2022 rok wyniosło 170.848.512 zł, w tym dochody majątkowe 19.870.251 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 179.217.612 zł, tj. 94,60 % planu, w tym 37.423.073 zł stanowiły wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.