Siedem gmin z Polski przekazało pieniądze na usuwanie skutków czerwcowej powodzi w Gminie Jasło. W tym geście solidarności samorządy z odległych regionów w sumie przekazały 89 966,67 zł.
Gminy: Koronowo (województwo kujawsko-pomorskie, powiat bydgoski), Grodzisko Dolne (województwo podkarpackie, powiat leżajski), Szemud (województwo pomorskie, powiat wejherowski), Czersk (województwo pomorskie, powiat chojnicki), Majdan Królewski (województwo podkarpackie, powiat kolbuszowski), Babice (województwo małopolskie, powiat chrzanowski) i Świerczów (województwo opolskie, powiat namysłowski) przekazały pieniądze na usuwanie skutków czerwcowej powodzi w gminie Jasło. Z przekazanych pieniędzy wyremontowane zostały zniszczone odcinki dróg w Trzcinicy i Warzycach.

- Pomoc finansowa przekazana nam przez te gminy jest wyrazem solidarności pomiędzy lokalnymi społecznościami, czasami nawet z drugiego krańca Polski. Za co bardzo serdecznie dziękuję. Taka postawa cieszy i buduje – powiedział wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś.

Za otrzymane wsparcie wyremontowano 7 odcinków dróg.
- drogę gminną Graniczna w Trzcinicy (pomoc Gminy Koronowo - 20 tysięcy złotych, pieniądze własne Gminy Jasło – 1 856,71 zł; razem – 21 865,71 zł);
- drogę gminną w Trzcinicy na Kotulaka (pomoc Gminy Grodzisko Dolne - 10 tysięcy złotych, pieniądze własne Gminy Jasło - 525,73 zł, razem – 10 525,73 zł);
- drogę gminną w Trzcinicy (pomoc Gminy Szemud - 29 997,83 zł, pieniądze niewykorzystane – 2,17 zł);
- drogę gminną w Trzcinicy (pomoc Gminy Czersk - 9 999,90 zł, pieniądze niewykorzystane – 0,10 zł);
- zabezpieczono korpus i pobocza drogi w Warzycach (pomoc Gminy Majdan Królewski - 10 tysięcy złotych, pieniądze własne Gminy Jasło – 1,13 zł, razem – 10 001,13 zł);
- drogę gminną w Trzcinicy (pomoc Gminy Babice - 4 980,33 zł, pieniądze niewykorzystane – 19,67 zł);
- drogę gminną w Trzcinicy (pomoc Gminy Świerczów - 4 988,61 zł, pieniądze niewykorzystane – 11,39 zł).