Naprawa dróg i przepustów zniszczonych podczas czerwcowej powodzi w gminie Jasło kosztowała ponad 1,7 mln zł. Budżet państwa wsparł kwotą ponad 1,2 mln zł. Gmina z własnych pieniędzy wyłożyła ponad 400 tysięcy złotych.
W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wojewoda podkarpacki przeznaczył pieniądze na wykonanie 10 napraw drogowych w jasielskiej gminie. Z pieniędzy budżetu państwa przebudowane i wyremontowane zostały drogi i przepusty w Trzcinicy, Niepli, Jareniówce i Chrząstówce.

Gmina Jasło. Kosztowne remonty dróg po zniszczeniach powodziowych
Droga w Trzcinicy koło Stoja.

Remont drogi gminnej (440 m) w Trzcinicy k. Stoja kosztował 200 868,64 zł (dotacja – 157 137 zł, pieniądze własne gminy – 43 731,64 zł).

Gmina Jasło. Kosztowne remonty dróg po zniszczeniach powodziowych
Droga w Trzcinicy na Ładę.

Przebudowa drogi wewnętrznej (835 m) na Ładę w Trzcinicy kosztowała 426 673,96 zł (dotacja – 304 528 zł, pieniądze własne gminy – 122 145,96 zł).

Gmina Jasło. Kosztowne remonty dróg po zniszczeniach powodziowych
Droga w Trzcinicy na Kotulaka.

Remont drogi gminnej (300 m) w Trzcinicy na Kotulaka kosztował 89 897,91 zł (dotacja – 71 918 zł, pieniądze własne gminy - 17 979,91 zł).

Gmina Jasło. Kosztowne remonty dróg po zniszczeniach powodziowych
Droga w Trzcinicy na Marcina.

Remont drogi gminnej (400 m) w Trzcinicy na Marcina kosztował 112 137,02 zł (dotacja - 84 569 zł, pieniądze własne gminy - 27 568,02 zł).

Gmina Jasło. Kosztowne remonty dróg po zniszczeniach powodziowych
Droga w Niepli na Urbana.

Przebudowa drogi wewnętrznej (990 m) w Niepli na Urbana kosztowała 210 263,83 zł (dotacja – 168 211 zł, pieniądze własne gminy - 42 052,83 zł).

Gmina Jasło. Kosztowne remonty dróg po zniszczeniach powodziowych
Droga w Niepli na Rutynę.

Przebudowa drogi wewnętrznej (180 m) w Niepli na Rutynę kosztowała 63 469,60 zł (dotacja – 49 890 zł, pieniądze własne gminy - 13 579,60 zł).

Gmina Jasło. Kosztowne remonty dróg po zniszczeniach powodziowych
Droga w Niepli na Zalewską.

Przebudowa drogi wewnętrznej (171 m) w Niepli na Zalewską kosztowała 54 704,43 zł (dotacja – 41 703 zł, pieniądze własne gminy - 13 001,43 zł).

Gmina Jasło. Kosztowne remonty dróg po zniszczeniach powodziowych
Droga w Niepli na Osolińską.

Przebudowa drogi wewnętrznej (550 m) w Niepli na Osolińską kosztowała 135 462,98 zł (dotacja – 108 370 zł, pieniądze własne gminy - 27 092,98 zł).

Gmina Jasło. Kosztowne remonty dróg po zniszczeniach powodziowych
Droga w Jareniówce na Peca.

Remont drogi wewnętrznej (790 m) w Jareniówce na Peca kosztował 280 988,36 zł (dotacja – 200 871 zł, pieniądze własne gminy – 80 117,36 zł).

Gmina Jasło. Kosztowne remonty dróg po zniszczeniach powodziowych
Przepust w Chrząstówce.

Remont przepustu w Chrząstówce kosztował 126 744,92 zł (dotacja – 80 000 zł, pieniądze własne gminy - 46 744,92 zł).

Gmina Jasło. Kosztowne remonty dróg po zniszczeniach powodziowych
Droga do przepustu w Chrząstówce.

Koszt wszystkich prac wyniósł 1 701 211,65 zł, z czego dotacja z budżetu państwa to 1 267 197,00 zł i pieniądze własne gminy 434 014,65 zł.