MSWiA przekazało do prac rządu projekt ustawy całościowo regulujący status zwierząt w służbie. W Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej służy 8 koni i 53 psy.
Dzięki zwierzętom w służbach niejedno ludzkie życie zostało uratowane, niejeden groźny przestępca został ujęty. Troska o ich los w służbie, a zwłaszcza poza służbą jest naszym etycznym obowiązkiem – powiedział minister Mariusz Kamiński podczas konferencji prasowej 18 lutego br.

Pierwszą regulowaną przez projektowane przepisy kwestią jest właściwy i dokładny sposób opisania sytuacji zwierząt wycofywanych ze służby. Tu pierwszeństwo będzie pozostawało przy aktualnych opiekunach zwierząt. Najważniejsza zmiana, jaka idzie za tym punktem, to fakt, że także na emeryturze wszystkie zwierzęta, zarówno psy, jak i konie, będą pozostawały na stanie jednostki organizacyjnej każdej z formacji.

Dożywotnia opieka dla psów i koni służbowych Straży Granicznej
Patrol BiOSG na granicy z psem. Fot. BiOSG

Drugą kwestią, jest ustawowe określenie obowiązków opiekunów zwierząt. Są to sprawy związane z zapewnieniem wyżywienia, dostępu do wody, zapewnieniem swobodnej aktywności. To także szczegółowe kwestie i obowiązki, jak szkolenie dla opiekunów zwierząt czy wskazanie, które z osób są wykluczone z możliwości przejęcia opieki nad zwierzętami.

Projektowane przepisy obejmują również kwestie pokrycia kosztów wyżywienia zwierząt oraz kwestię zwrotu kosztów ponoszonych przez opiekunów z tytułu badań profilaktycznych i opieki weterynaryjnej. Nowe przepisy odnoszą się również do zagadnienia kontroli sposobu i prawidłowości opieki nad zwierzętami.

Dożywotnia opieka dla psów i koni służbowych Straży Granicznej
Jeden z psów służących w Bieszczadzkim Oddziale SG. Fot. BiOSG

- Czworonożni funkcjonariusze Straży Granicznej są niezastąpieni w sytuacjach, kiedy człowiek, nawet z najnowocześniejszym sprzętem jest bezradny - powiedział komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga w trakcie konferencji prasowej z udziałem szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Dożywotnia opieka dla psów i koni służbowych Straży Granicznej
Psy służą w Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej. Na zdjęciu podczas konferencji prasowej MSWiA. Fot. MSWiA

Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga podziękował kierownictwu MSWiA za inicjatywę ustawodawczą, regulującą kwestię opieki nad zwierzętami służbowymi, które zakończyły pracę w służbach mundurowych.

- Aktualnie w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej u boku funkcjonariuszy SG służą 53 psy. Są to psy tropiące, patrolowo-obronne oraz wyspecjalizowane w wyszukiwaniu narkotyków, materiałów wybuchowych i broni - poinformował chorąży sztabowy Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. - W górskich placówkach SG w Czarnej Górnej i Ustrzykach Górnych prowadzone są również patrole konne. Osiem koni służbowych z Bieszczadzkiego Oddziału SG, to jedyne wierzchowce w skali całej Straży Granicznej. Konie doskonale wpisują się w realia bieszczadzkiego odcinka granicy obejmującego w części obszar Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Dzięki swoim niezastąpionym cechom są wyjątkowym wsparciem w służbie - zapewniają szybkie przemieszczanie się w trudnym i zróżnicowanym terenie Bieszczad i nie ingerują przy tym w środowisko. Ta forma służby na Podkarpaciu ma już ponad 25-letnią tradycję i nawiązuje do czasów, kiedy w pierwszych dekadach XX stulecia granicę ochraniali na koniach żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza - podkreślił Piotr Zakielarz.