Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Medyki udaremnili przemyt 5 kociąt rasy scottish fold. Zwierzęta ukryte w ścianie busa przewoził obywatel Ukrainy.
Funkcjonariusze KAS z Oddziału Celnego w Medyce skierowali do szczegółowej kontroli wjeżdżający do Polski bus na ukraińskich numerach rejestracyjnych. - Podczas rewizji przestrzeni bagażowej, wykryli skrytkę w ścianie oddzielającej przestrzeń pasażerską od bagażowej. W skrytce ukrytych było 5 młodych, około dwumiesięcznych kotów scottish fold - poinformowała młodsza aspirant Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Kocięta w ścianie busa

Zwierzęta przewoził bez wymaganych dokumentów 43 - letni obywatel Ukrainy. Decyzją powiatowego lekarza weterynarii zwierzęta zostały zawrócone na terytorium Ukrainy.