Kolejnych 37 laptopów kupiła Gmina Skołyszyn dla uczniów do nauki zdalnej.
Było to możliwe dzięki dofinansowaniu, które zostało uzyskane w projekcie grantowym pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Zakupiony sprzęt komputerowy trafił już do wszystkich szkół na terenie Gminy Skołyszyn. Wsparcie w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” jest kierowane bezpośrednio do szkół, a pośrednio do nauczycieli i uczniów, w tym pochodzących z rodzin wielodzietnych.

Jak informują władze gminy, w razie potrzeby laptopy będą pomocne w prowadzeniu nauki zdalnej, a po zakończeniu pandemii koronawirusa, to dyrektorzy poszczególnych szkół zdecydują, czy pozostawią sprzęt w domach osób najbardziej potrzebujących, czy trafi on do placówki oświatowej, aby na lekcjach stacjonarnych był wsparciem w pracy nauczycieli i uczniów.

Łącznie w ramach projektu „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” Gmina Skołyszyn zakupiła 71 laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi za kwotę 143 881,30 zł.

Projekt „Zdalna Szkoła+” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.