Film dokumentalny „Samotny strzelec - Kazimierz Mazurczak” przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle zajął 14. miejsce wśród 96 obrazów w ogólnopolskim konkursie na projekt historyczny „Póki nie jest za późno”.
Organizatorem konkursu było Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, a ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci w Polsce, dotyczących wojen oraz konfliktów zbrojnych XX w., a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami.

Film uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle wśród najlepszych dokumentów

Uczeń klasy 3c Damian Gorgosz opracował scenariusz i wraz z grupą kolegów z Zespołu Szkół nr 3 oraz Zespołu Szkół nr 1 zrealizował produkcję filmu dokumentalnego pt. „Samotny strzelec - Kazimierz Mazurczak”. Film poświęcony jest postaci bohaterskiego obrońcy mostu na rzece Ropie w Topolinach, który poległ w samotnej walce z Niemcami 8 września 1939 roku.

Film uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle wśród najlepszych dokumentów

W konkursie oceniano 96 prac. Film uczniów z Jasła „Samotny strzelec - Kazimierz Mazurczak” otrzymał bardzo wysokie 14. miejsce i 166 punktów. Najlepsza z wszystkich prac otrzymała 184 punkty.