Na gminnej drodze w Warzycach została położona nowa nawierzchnia. Remont kosztował ponad 647 tysięcy złotych i został sfinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych.
Zakończyły się prace przy pierwszym odcinku remontowanej drogi gminnej w Warzycach koło Jasła. Na trakcie położona została nowa nawierzchnia bitumiczna. Mieszkańcy mogą już korzystać z tej części drogi, której jezdnia poszerzona została do 5 metrów. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych ułożony został również chodnik o szerokości 1,5 m.

Przebudowa drogi prowadzona jest przez Gminę Jasło w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość zrealizowanych prac to kwota ponad 647 tysięcy złotych.